ประโยชน์ของ “การนั่งมโนมยิทธิ”

ประโยชน์ของ “การนั่งมโนมยิทธิ”

            พบกันอีกครั้งกับ ทริคน่ารู้ เชื่อว่า คงมีคนไม่มากก็น้อยที่เคยได้ยินชื่อการฝึกกรรมฐานที่เรียกว่า “การฝึกมโนมยิทธิ” มาบ้างแล้ว การฝึกมโนมยิทธิ เป็นการฝึกนั่งกรรมฐานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ท่านได้ฝึกด้วยตัวเองจนจิตใจสงบและเห็นในสิ่งที่นอกเหนือจากคนทั่วไปได้จริง อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจึงได้นำมาประยุกต์หลักสูตรให้เข้ากับคนทั่วไปที่ต้องการฝึกสมาธิกรรมฐานโดยมีครูฝึกคอยบรรยายนำทางเราในสมาธิตลอดเวลา 2 – 3 ชั่วโมงขณะหลับตาจนเราไม่รู้สึกถึงอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลงไปชั่วขณะเลย เหมือนได้ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วยจิตของเราจากการนั่งมโนมยิทธิซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพของสถานที่หรือบุคคลเหล่านั้นด้วยตาเนื้อ แต่เห็นได้ด้วยจิตของเราที่มีความบริสุทธิ์จากพลังแห่งการปฏิบัติภายใต้ความปลอดภัยจากบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์อยู่บนสวรรค์ซึ่งจะคุ้มครองดวงจิตเรา โดย การนั่งมโนมยิทธิ จะมีให้ฝึกทั้งแบบเต็มกำลังและแบบครึ่งกำลัง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้คนจะมาฝึกครึ่งกำลัง คือ เรานั่งสมาธิแล้วรู้ว่าร่างกายตัวเองเวลานี้เป็นเช่นไร ปวดเมื่อย หรือไม่ แต่ขณะเดียวกันจิตก็สามารถเห็นโลกอีกมิติหนึ่งได้ด้วย ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นต้น (ขั้นนำจิตเราเข้าสู่อีกโลกและพาชมสวรรค์) ,ขั้นท่องเที่ยว (พาชมวิถีชีวิตของชาวสวรรค์และนรกภูมิ) และขั้นญาณ 8 (พาระลึกชาติ) ซึ่งหลังฝึกครบ 3 ขั้นแล้วเราก็สามารถนำกลับมานั่งกรรมฐานด้วยตัวเองที่บ้านได้พร้อมกับประโยชน์เหล่านี้ที่จะได้รับจาก การนั่งมโนมยิทธิ

การนั่งมโนมยิทธิ ทำให้รู้ว่าสวรรค์กับนรกมีจริง

รูปภาพ : https://geomance.com/

            การนั่งมโนมยิทธิจะทำให้คุณได้เห็นว่า นรกกับสวรรค์ที่เราได้ยินกันมาตลอดชีวิตจากคำบอกเล่านั้นเป็นสถานที่ซึ่งมีอยู่จริง จากการที่เราได้นั่งมโนมยิทธิแล้วพาจิตของตัวเองไปเห็นว่า สวรรค์แต่ละชั้นมีลักษณะเป็นเช่นไร สภาพแวดล้อมบ้านเรือน วิมาน ธรรมชาติ และผู้คนมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร แม้แต่กับญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในภพภูมินั้น ๆ เราจะมีวิธีสนทนากับพวกท่านอย่างไร และนรกภูมิมีลักษณะเช่นไร ซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า ภาพที่เห็นด้วยดวงจิตเมื่อเราลองมาเปิดดูในภาพวาดสีน้ำมันตามตำราต่าง ๆ นั้นกลับเหมือนภาพที่เราเห็นจากดวงจิตจริง ๆ ทั้งที่เราไม่เคยเห็นภาพสวรรค์ชั้นนั้น ๆ ในมุมนั้น ๆ มาก่อน เป็นการบ่งบอกว่า เราได้พาดวงจิตของเราไปสถานที่นั้นมาแล้วจริง ซึ่งเมื่อรู้แล้วก็จงอย่าหลงระเริงในสถานที่ แต่จงนำมาเป็นเป้าหมายในอนาคตและทำความดีสะสมบุญกุศลให้มาก

การนั่งมโนมยิทธิทำให้ตระหนักต่อสังขารที่ไม่เที่ยงแท้

              การนั่งมโนมยิทธิทำให้เราหันมาตระหนักถึงความจริงที่ว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายนั้นย่อมมีแต่ความทรมานในโรคภัยไข้เจ็บและความโรยราตามกาลเวลา ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน เป็นเช่นนี้แลทุกคน แม้แต่วันตายเราก็ไม่อาจรู้ เรารู้แค่ว่า ตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ ยิ่งร่างกายที่เต็มไปด้วยของเสียภายในซึ่งค่อย ๆ ปรากฏออกมายามที่เราหมดลมหายใจไปแล้วยิ่งบ่งบอกได้ว่าการวนเวียนเป็นมนุษย์ไม่จบไม่สิ้นก็คือ ความทรมาน แต่หากเรามุ่งปฏิบัติแต่ความดี รักษาศีล ดวงจิตเราก็จะได้ไปถึงนิพพานอย่างรวดเร็ว และไม่ต้องเกิดมามีร่างกายไม่จีรังอีกแล้ว

รูปภาพ : https://www.youtube.com/watch?v=EeCVD2KtZ-I

การนั่งมโนมยิทธิทำให้รู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้

            การนั่งมโนมยิทธิเนื่องจากเราได้ฝึกการพาจิตไปตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงดูอดีตชาติของตัวเองแล้วนั่นเท่ากับว่าจิตของทุกคนจะถูกยกระดับให้สามารถสัมผัสมองเห็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติได้จากความบริสุทธิ์เพียงแค่ตั้งสมาธิและถามคำถามก็จะได้รับคำตอบที่ต้องการรู้ หรือที่เรียกว่า “ได้จิตสัมผัส”มานั่นเอง ซึ่งแต่ละคนจะสัมผัสจิตกับสิ่งต่าง ๆ ได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจากการนั่งมโนมยิทธิอย่างต่อเนื่องและการทำจิตให้ผ่องใส ไร้กังวล ส่วนใหญ่คนที่ฝึกก็จะสามารถสื่อจิตกับบุคคลอีกภพภูมิได้เป็นหลัก แต่บางคนที่มีสัมผัสหรือของเก่าติดตัวมาอยู่แล้วก็จะได้ประสาทสัมผัสทิพย์ อีกทั้งยังอ่านใจคนที่เราอยากรู้ได้อีกด้วย บางคนจึงใช้ผลจากการฝึกมโนมยิทธิที่สำเร็จในการมาทำภารกิจช่วยเหลือผู้อื่นทางจิตวิญญาณได้ แต่หากใครที่ไม่ได้ตั้งใจฝึกนักก็จะไม่ต่างจากการนั่งสมาธิทั่วไป ยังคงไม่ได้อะไรมา

รูปภาพ : https://pantip.com/topic/35327109

อัพเดทข่าวสารและ ความรู้รอบตัว เพิ่มเติมที่ The7days

#การฝึกกรรมฐาน #การนั่งมโนมยิทธิ