คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น “อาจารย์พิเศษ”

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น “อาจารย์พิเศษ”

            พบกันอีกครั้งกับ ทริคน่ารู้ ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขั้นสูงหรือเฉพาะทางสำหรับต่อยอดเพื่อมาทำงานในอนาคตย่อมจะเต็มไปด้วยความหลากหลายของคณะ สาขาที่มีเอกลักษณ์ในหลักสูตรแตกต่างกันไปตามการตอบโจทย์ความต้องการและเป้าหมายของผู้คนที่สนใจในการจบมาแล้วตัวเองจะได้ทำงานที่ใฝ่ฝันแตกต่างกันออกไป ด้วยความหลากหลายและความเจาะลึกทั้งวิชาเอกและวิชาทั่วไปที่มีความกว้างขวางมากในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันนั้น ๆ ทำให้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรอาจารย์ประจำสาขาวิชามากมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านของตัวเองมาช่วยสอนในวิชาที่ถนัดเพื่อเติมเต็มวิชาตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่บางวิชาก็จำเป็นที่จะต้องได้บุคคลที่มีประสบการณ์แน่น ๆ มาเป็น “อาจารย์พิเศษ” ช่วยให้ความรู้แก่นักศึกษาด้วย ซึ่งอาจารย์พิเศษจะเป็นบุคคลนอกที่ทางมหาวิทยาลัยหรือทางคณะได้มีการเชิญมาให้เป็นอาจารย์ชั่วคราวในการสอนและแนะแนวทางผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เคยเป็นอาจารย์สอนด้านนั้น ๆ มา หรือเป็นบุคคลในอาชีพต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ในด้านนั้นมาแล้วอย่างเจาะลึก ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น “อาจารย์พิเศษ” จะมีอะไรบ้างต้องมาดูกัน

“อาจารย์พิเศษ” ต้องมีประสบการณ์เฉพาะด้านที่แน่น

รูปภาพ : https://www2.rsu.ac.th/

            อาจารย์พิเศษต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านที่จะมาแนะแนวทางและสอนผู้เรียนได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถตอบข้อสงสัยหรือคำถามของผู้เรียนได้แบบฉะฉานไม่มีความไม่มั่นใจ ด้วยการให้ความรู้ของอาจารย์พิเศษส่วนใหญ่จะเน้นเป็นภาคประสบการณ์ชีวิตกึ่งทฤษฎีการบอกเล่าและกึ่งปฏิบัติการ Workshop ที่ให้ผู้เรียนได้ค้นพบคำตอบแบบที่ตัวเองเคยค้นพบมาก่อน ไม่เน้นอิงจากตำราหรือวิชาการแบบอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วไป ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ได้เข้าใจและง่ายกว่าฟีลติวเตอร์

อาจารย์พิเศษต้องพูดเก่ง

รูปภาพ : https://www.marjon.ac.uk/

            อาจารย์พิเศษต้องเป็นคนที่พูดเก่ง นับเป็นทักษะสำคัญที่ไม่มีในจิตวิญญาณของอาจารย์พิเศษไม่ได้ เพราะการพูดที่มีการใช้วาทศิลป์อย่างชาญฉลาดแต่แฝงด้วยความเป็นกันเอง และการเชื่อมโยงด้านการโน้มน้าวใจผู้เรียนด้วยการยกวิธีการบรรยายการพูดที่มีหลากหลายมาใช้ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ที่พูดในช่วงเวลานั้น ๆ จะทำให้ผู้เรียนได้รับแรงจูงใจให้อยากฟัง และที่สำคัญ คือ ต้องเน้นการพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และรู้จักให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการถาม – ตอบด้วย อาจมีการใช้มุขตลกหรือสำนวนภาษากันเอง ทำเป็นออกนอกเรื่องแต่ก็มีแง่คิดที่เชื่อมโยงกับความรู้ด้วย

อาจารย์พิเศษต้องมีผลงานการันตีมาแล้ว

รูปภาพ : https://education.wayne.edu/

            อาจารย์พิเศษต้องมีผลงานการันตีในทักษะการเป็นไลฟ์โค้ชหรือผู้แนะแนวทางแก่คนอื่น กับ ผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมวงกว้างว่าเป็นผู้มีความสามารถเฉพาะทางในด้านนั้น ๆ มาจริง การันตีได้ถึงคุณภาพ เช่น ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมประสบการณ์เฉพาะด้านที่คุณถนัด เกียรติบัตร หรือรางวัล เป็นต้น

อัพเดทข่าวสารและ ความรู้รอบตัว เพิ่มเติมที่ The7days

#สาระน่ารู้ #อาจารย์พิเศษ